Thursday, January 18, 2007

NISA' GAMES 2007.....KOTA BHARU

NISA’
NISA’ merupakan sebuah kelab yang menjaga kebajikan remaja dari sudut kerjaya dan kaunseling serta memberi kefahaman Islam dengan cara baru, ceria dan unik sesuai dengan minat remaja. Justeru, NISA’ berusaha untuk merancang dan melaksanakan program terbaik untuk remaja dengan mendedahkan gaya hidup sihat dan menjadikan Islam sebagai cara dan contoh terbaik seperti dalam bersukan, berhibur dan berprogram.

Menyahut Seruan Kerajaan
Bagi menyahut seruan kerajaan, NISA’ berusaha membantu dengan cara terbaik bagi membimbing remaja menjalani gaya hidup sihat. NISA’ menjadikan program NISA’ Games ini bagi membantu kerajaan menjayakan kempen Belia Benci Dadah begitu juga Kempen Tahun Melawat Malaysia 2007.

Sukan dan Islam
NISA’ cuba menterjemahkan secara luas kepada masyarakat, bahawa gaya hidup sihat dan bersukan juga merupakan tuntutan Islam. NISA’ cuba untuk turun menterjemahkan usaha ini mengikut landasan yang ditetapkan oleh Islam agar pengaplikasiannya mudah dilihat, dan difahami. Antara aspek yang akan ditekankan adalah, cara berpakaian dalam sukan, cara bersukan yang sesuai untuk wanita, perlaksanaan aktiviti bersukan yang selesa untuk wanita sesama wanita dan sebagainya.

Kesejahteraan semua
Melalui program NISA’ Games 2007 yang menghimpunkan kesemua wanita muda di seluruh Malaysia, membuka penyertaan kepada semua muslim dan bukan muslim, ia adalah medan terbaik bahawa Islam dan cara hidupnya adalah sihat dan sesuai untuk diamalkan oleh semua.

Objektif
Menyahut seruan Kementerian Belia dan Sukan Malaysia dalam mengaplikasikan gaya hidup bersukan.
Mewujudkan gaya hidup sihat bersukan dalam generasi muda masa kini, yang merupakan aset bernilai negara. Mewujudkan perpaduan yang lebih erat dengan pelbagai kaum melalui aktiviti sukan.
Meletakkan NISA’ di dalam masyarakat sebagai satu usaha kerjasama sosial bersama masyarakat.
Menterjemahkan bahawa pakej Islam adalah sesuai untuk semua, menyeluruh dan lengkap dengan segala aspek kehidupan, gaya hidup, sukan, kerjaya dan pembentukan peribadi.
Mengaplikasikan tuntutan bersukan mengikut landasan yang sebenar melalui penjagaan nilai-nilai murni.

KONSEP & INTIPATI

  • SUKAN sebagai GAYA HIDUP SIHAT.
  • SUKAN melalui penjagaan akhlak dan keperibadian.
  • SUKAN sebagai kemasyarakatan dan memupuk sikap muhibah pelbagai bangsa & kaum.
  • SUKAN sebagai keprihatinan kerajaan kepada rakyat.

dipetik dari laman.... www.webnisa.net/games


No comments: